Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ungdomars inflytande

Du som är ung i Bromölla ska kunna vara med och påverka din vardag. I många år har kommunen därför haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet har fört ungas röster vidare till kommunens tjänstemän och politiker inför att viktiga beslut ska fattas.

Just nu är ungdomsrådet inte aktivt. Medlemmar saknas och Bromölla kommun undersöker på vilket sätt ungdomars tankar och idéer bäst kan kanaliseras framöver. Har du som är ung tankar eller idéer kring hur kommunen på bästa sätt kan ta tillvara ungas intresse för att påverka är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson.

Du kan skicka in idéer och synpunkter till kommunen via ”Tyck till”. Du kan alltid kontakta någon politiker i kommunen och framföra din åsikter till dem.

Sidan senast uppdaterad: den 24 maj 2018