Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ungdomssekreterare

Ungdomssekreterarna i Bromölla kommun arbetar förebyggande för att förhindra eller bryta destruktivt beteende hos ungdomar. Vi arbetar uppsökande, vilket innebär att vi befinner oss där ungdomarna är.

Det uppsökande och förebyggande arbetet sker i huvudsak ute på högstadieskolorna, där vi fördelar våra resurser efter de behov som finns.

Genom att vistas på skolorna får vi möjlighet att skapa goda relationer till ungdomarna och få en inblick i deras vardag. Dessa viktiga relationer är grunden för vårt arbete ute på fältet. Vårt arbete bygger på frivillighet, samt förtroende mellan oss och ungdomarna.

När vi känner oro för en ungdom kan vi kalla till ett orossamtal, där vi bjuder in ungdom och förälder. Även du som förälder är välkommen att kontakta oss om du känner oro för din ungdom. Där pratar vi om den oro som vi har, erbjuder råd och stöd samt planerar framåt för en förändring. När det är aktuellt kan vi också bjuda in andra personer till dessa samtal, exempelvis lärare, kurator, fritidsledare och/eller polis. 

Blir en ungdom dömd till ungdomstjänst är det ungdomssekreterarna som samordnar och blir ungdomens kontaktperson.

Ungdomssekreterarna ingår också i Fältgruppen

Välkommen på föräldraträffar!

Vi har även föräldraträffar i det manualbaserade programmet Älskade förbannade tonåring

Gruppen riktar sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år och som vill ha lite nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som tonårsförälder och att stärka relationerna i din familj.


Info till dig som är ungdom!

Du kan träffa oss på dagtid när vi besöker de båda högstadieskolorna i Bromölla. Vissa kvällar finns vi även på Fritidsgården Tunnan och på andra ställen i kommunen där du och dina kompisar befinner er.

Ta gärna kontakt med oss om du:

  • Behöver prata med någon.
  • Har det jobbigt med kompisar, hemma eller i skolan.
  • Funderar kring alkohol eller droger.
  • Skulle vilja ha en mer meningsfull fritid

Träffa oss ungdomssekreterare för att prata, få råd och stöd upp till fem gånger utan att registrering sker. Vi har tystnadsplikt.

Vi vet att du som är tonåring har mycket att fundera kring och vi lyssnar gärna.


Ungdomstjänst

Vi ungdomssekreterare ansvarar för verkställigheten av ungdomstjänst. Ungdomstjänst är en påföljd som ersätter strafförelägganden som till exempel böter.

Ungdomstjänst består utav två delar:

  1. Oavlönat arbete/medverkan i en frivillig organisation.
    En oavlönad arbetsinsats ska genomföras med syfte att motverka en ogynnsam utveckling hos den unge.
  2. Särskild anordnad verksamhet.
    En serie strukturerade samtal med ansvarig ungdomssekreterare med fokus på det kriminella beteendet och den unges livssituation.

Är du intresserad av att stötta och hjälpa unga genom sin ungdomstjänst och vill veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Hanna Ericsson
Ungdomssekreterare
0456-82 20 97
hanna.ericsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 juni 2024