Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Jätteloka

Invasiva arter

Invasiva arter är främmande växter som hotar den biologiska mångfalden i naturen. Det är växter som har importerats från andra länder och som snabbt sprider sig och tar över i naturen. De rubbar balansen och ställer till med problem i ekosystemet.

EU har tagit fram en lista på arter som är förbjudna att sälja, införa eller sprida. I Sverige är det Naturvårdsverket som listar arter som redan är eller riskerar att bli invasiva.

Naturvårdsverkets lista på invasiva främmande arter

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 april 2021