Kommentera Skriv ut

Bilda förening

För att bilda en förening behöver man kunskap om de regler, traditioner och praxis om hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas, styrelsens mandat och ansvar samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Producerad av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Ideell förening, vad är det?

En ideell förening är en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse. I Sverige råder organisationsfrihet vilket innebär att vilka som helst har rätt att bilda en förening. Alla människor har givetvis också rätt att vara med i en förening. En ideell förening får inte ha ett vinstsyfte, utan en vinst i föreningen ska i princip återinvesteras för föreningens och verksamhetens utveckling. När föreningen har antagit stadgar och när en styrelse är vald blir föreningen en juridisk person. Detta kan vara ett av de starkaste skälen för att bilda en förening. I och med att föreningen blir en juridisk person kan den äga tillgångar och skulder, vara en part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. Den kan också försättas i konkurs.

I och med att föreningen är en juridisk person går i princip alltid enskilda medlemmar fria från personligt betalningsansvar så länge man har följt de regler som gäller för föreningen.

För att stat och kommun ska erkänna en förening som bidragsberättigad krävs stadgar och en demokratiskt vald styrelse.

Funderar ni på att starta en förening och har frågor?

Välkommen att höra av er! Behöver ni hyra tid i en av kommunens lokaler för er verksamhet kan vi hjälpa till med det också.

Så här gör ni för att bilda en förening


1. Håll ert första bildande möte (punkt 9 i Att bilda en förening.pdf) där ni även bestämmer föreningens stadgar.

2. Registrera föreningen på skatteverket så ni får ett organisationsnummer.

3. Öppna bankkonto, plusgiro eller bankgiro.

4. Registrera er förening Fyll i formuläret och tryck på skrivarsymbolen, skriv under och skicka in till:
Bromölla kommun, Kommunstyrelsen, Box 18,295 21 Bromölla 

5. Ansök om startbidrag. Kom ihåg att maila in det justerade protokollet samt stadgar till kulturpunkten@bromolla.se.

Kontakt

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
kulturpunkten@bromolla.se

Maria Björk
Turism- och fritidskonsulent
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32)
maria.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 september 2018