Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Man som antecknar på ett block

Bilda förening

För att bilda en förening behövs kunskap kring de regler, traditioner och praxis som finns om hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas, styrelsens mandat och ansvar samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Så här gör ni för att bilda en förening

För att bilda en förening behövs ett antal personer (ett bra riktmärke kan vara tre personer) med ett gemensamt intresse. Förslag på arbetsgång:

1) Uppstartsmöte.
-Förslag till stadgar tas fram (vad är föreningens syfte?).
-Föreslå ett namn på föreningen.
-Förbered frågor för ett bildande möte/konstituerande möte.
-Kontakta eventuellt riksförbund.

2) Konstituerande möte (föreningens bildande).
-Annonsera om mötet.
-Anta stadgarna.
-Utse en styrelse.

3) Konstituerande styrelsemöte.
I mindre föreningar är det vanligt att detta hålls direkt efter årsmötet då alla personer redan är på plats.
-Anta budget och verksamhetsplan för kommande år.

4) Registrera föreningen.
Detta är nödvändigt om ni till exempel vill öppna ett bankkonto, söka bidrag och hyra föreningslokaler.

Registrera din förening hos Skatteverket
Registrera din förening i Bromölla kommunens föreningsregister

Här finns mer information om ur man startar en förening

Kontakt

Maria Björk
Fritidssamordnare
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32 )
maria.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 december 2022