Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elda utomhus

För att undvika onödiga utryckningar, ring alltid larmcentralen i Kristianstad, tel 044-200 400, och anmäl eldning utomhus. Kom ihåg att det alltid är du som tänder eld eller grillar som har det fulla ansvaret för skador och övriga konsekvenser på människor, miljö och egendom. I nödsituationer ring 112.

Eldningsförbud

Enligt de för Bromölla kommun lokala hälsoskyddsföreskrifterna så råder förbud att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under tiden 1 maj-30 september, inom områden med detaljplan.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Före eldning

 • En person ska vara utsedd för att vara ansvarig för eldningen.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas. 
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning. 
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation. 
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs. 
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

Under eldning 

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också "området under röken" bevakas. 
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten via 112. 
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över. 
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord. 
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden verkligen blev helt släckt.

Anmäla eldning utomhus

Larmcentralen Kristianstad
044-200 400

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 27 april 2022