Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Schaktarbete Krogstorpsgatan

Schaktarbete Krogstorpsgatan

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) genomför en utbyggnad av dagvattennätet i Krogstorpsgatan samtidigt som befintliga spill- och vattenledningar, el och belysning byts ut. Detta för att förbättra och modernisera infrastrukturen i området.

Varför är detta viktigt?

Dagvattennätet är en viktig del av den lokala infrastrukturen. Genom att utvidga dagvattennätet kan vi bättre hantera dagvatten och minska risken för översvämningar, erosion och andra problem. Dessutom ger detta möjligheten att uppgradera och säkerställa hållbarheten för spill- och vattenledningarna, men även el och belysning i gatan. 

För fastighetsägare

Utbyggnaden ger fastighetsägare en möjlighet att ansluta sig till dagvattennätet. Nya spolbrunnar placeras strax utanför tomtgränserna där det idag finns en anslutningspunkt för spill och vatten. På samma plats kommer även nya anslutningspunkter för dagvatten hamna.

Under arbetets gång har SBVT tät kontakt med berörda fastighetsägare om det finns behov av att flytta bilar eller liknande. Infarterna grävs av då SBVT passerar med sitt schakt. 

Tidplan

Arbetet påbörjades första veckan i april med etapp 1. Etapp 2 förväntas sedan vara klart hösten / vintern 2024. SBVT försöker minimera eventuella störningar under arbetets gång och håller fastighetsägarna  informerade om eventuella förändringar i tidplanen. Ny asfalt beräknas läggas under våren / sommaren 2025. 

Schaktarbetet på Krogstorpsgatan pågår till och med vecka 27. Det kommer sedan att vara uppehåll i arbetet vecka 28 till och med vecka 33 på grund av semester. Under semesterperioden kommer Krogstorpsgatan vara öppen för trafik!

Kontakt

Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta SBVT, ring 010-211 97 00 eller skicka e-post till info@sbvt.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 juni 2024