Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Rapportera brunn i Brunnsarkivet

Nu finns en ny möjlighet för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Så här används Brunnsarkivet

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Rapportera in brunn

Genom att som enskild brunnsägare lämnar information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som du medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Rapportera in brunn

Kontakt

Annelie Berg
Miljöinspektör
0456-82 23 13
myndighetskontoret@bromolla.se

Marijana Stevic
Miljöinspektör
0456-82 22 45
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2020