Kommentera image/svg+xml Skriv ut

DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus

Förstudie kring digital utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Våren 2020 antogs en digitaliseringsstrategi för Bromölla kommun som säger att kommunen ska utveckla digitala tjänster som svarar mot medborgarnas efterfrågan. Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för Bromölla kommuns digitalisering och att visa att digitalisering kan öka samhällsservicen för de som bor och verkar i kommunen.

Förstudie med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket har beviljat Bromölla kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ett förstudieprojekt kring digitala tjänster.

Förstudien ska skapa förutsättningar för Bromölla kommun att förenkla och förbättra vardagen för medborgarna genom att ta reda på vilka behov av digitala tjänster och service som finns. Bromölla kommun vill digitalisera där det är lämpligt och för dem kommunen finns till för, så som medborgare och företagare. Kommunen vill även undersöka vilka interna behov av digitalisering som finns i kommunens olika verksamheter, allt i syfte att ge den bästa servicen, få ett effektivt arbetssätt, öka sin tillgänglighet och uppnå hög kvalitet. Genom att ta del av andra kommuners erfarenheter av digitalisering samt genomföra kartläggningar av kommunens medborgares behov kopplat till digitalisering vill Bromölla kommun vid förstudiens slut ha svar på vad som ska digitaliseras och hur man ska gå vidare i digitaliseringsarbetet i Bromölla kommun.

Förstudien pågår under perioden 2021-01-11 - 2021-09-11.

 

EUlogo_v_RGB.jpg

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2021