Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus

Förstudie kring digital utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Våren 2020 antogs en digitaliseringsstrategi för Bromölla kommun som säger att kommunen ska utveckla digitala tjänster som svarar mot medborgarnas efterfrågan. Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för Bromölla kommuns digitalisering och att visa att digitalisering kan öka samhällsservicen för de som bor och verkar i kommunen.

Förstudie med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket beviljade Bromölla kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ett förstudieprojekt kring digitala tjänster under perioden 2021-01-11 - 2021-09-11.

I förstudien har vi undersökt vilka behov av digitala tjänster och service som finns hos våra medborgare och företagare. Vi har även undersökt vilka interna behov av digitalisering som finns i kommunens olika verksamheter, allt i syfte att ge den bästa servicen, få ett effektivt arbetssätt, öka vår tillgänglighet och uppnå hög kvalitet. Vi har också gjort digitala studiebesök i andra kommuner för att lära oss mer om hur man kan arbeta med digital utveckling. Förstudien har sammantaget gett oss svar på vad vi behöver digitalisera och hur vi kan gå vidare med digitaliseringsarbetet i Bromölla kommun.

Ta del av resultatet
I Förstudiens slutrapport kan du ta del av förstudiens alla resultat. Resultaten presenteras även i en slutredovisning. En kortare film sammanfattar också förstudien.

Slutrapport

Slutredovisning - filmad presentation

Sammanfattning av förstudien - film

Bromölla kommun planerar nu för att gå in i en ny fas för vår digitala utveckling där vi tar hand om resultaten av förstudien och inleder arbetet med att utveckla digital service till våra medborgare och företagare.

 

EUlogo_v_RGB.jpg

Sidan senast uppdaterad: den 4 december 2023