Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Vattentornsparken

Natur och parker

I Bromölla kommun finns mycket vatten, natur och parkområden. Variationen är stor och inom kommunen finns exempelvis kust med strandängar, insjöar, vattendrag, kalkrika sandiga marker och urbergsmorän. 

Inom tätorten finns både områden med gammal tallskog och områden med planterade lövträd. Här finns dessutom strandnära miljöer med rinnande vatten och strandskog.

Som ett underlag till kommunens översiktsplan 2014 med sikte på 2030, togs en plan för natur, kultur och rekreation fram. Planen beskriver kommunens olika landskaps- och naturtyper och hur de bäst kan utnyttjas, utvecklas och bevaras för framtiden.

Kontakt

Florence Eberhardt
Kommunekolog
0456-82 21 22
(SMS 0709-17 11 22)
florence.eberhardt@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018