Kommentera Skriv ut

Altan, uteplats, skärmtak

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Kontakt

Lucas Edvardsson
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Catharina Alexis
Administratör
Storgatan 48
0456-82 21 95
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 augusti 2017