Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Näsums skola

Näsums skola

Näsums skola ligger vackert beläget i norra delen av Bromölla kommun. Våra elever börjar som 6-åringar i "förskoleklass". Här går de två år i en åldersblandad verksamhet. Detta är en trygg och kreativ miljö där varje barn kan utveckla en positiv självkänsla. Därefter har vi åldershomogena klasser från år 2 till år 6. På vår skola är vi ca 150 elever, 55 fritidshemsbarn och personalstyrkan är ca 25 till antalet.

Varje dag lagar vår matsalspersonal god och uppskattad mat i skolans eget tillagningskök. Våra lokalvårdare håller skolans lokaler fräscha.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin.

Föräldrasamverkan
Du som har barn på Näsums skola är välkommen att komma till våra samrådsmöte för att kolla om det kan vara intressant för just dig att var med i denna grupp. Samrådsgruppen på Näsums skola är en intressegrupp för föräldrar till elever på skolan. Syftet är att tillsammans med skolan arbeta för våra barns välbefinnande och utveckling.

Vi har bestämt att alla föräldrar bjuds in till våra träffar. Föräldrar kan tillföra kunskap och erfarenhet och genom sitt engagemang bidra till att skolan utvecklas i en positivt och inspirerande anda.

Föräldragruppen informeras regelbundet om målen för skolans verksamhet och om hur arbetet läggs upp. Detta sker genom möten med rektor en eller två gånger per termin. Rektor är sammankallande och minnesanteckningar skrivs och skickas till alla föräldrar.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot kränkande behandling Näsum skola och fritidshem 2022.pdf

Fritidshem
Efter skoldagens slut samt på loven har barn i åldrarna 6 till 12 år tillgång till fritidshem.

Planeten och Myggan är våra fritidshemsavdelningar. På Planeten går elever som tillhör F-1-klasserna, solarna och månarna. På Myggan går elever från åk 2 - åk 6.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet under tiden som föräldrarna arbetar eller studerar.

Barnen lämnas på Myggan som slår upp sina portar kl 6.30 varje morgon. Frukost serveras dagligen kl 6.30-7.15. Ungefär kl 16.15 brukar Planeten gå över till Myggan. Efter kl 16.30 är det ibland bara en personal kvar. Då låser vi ytterdörren och ni måste ringa på dörrklockan när ni ska hämta era barn.

De barn som är kvar på fritids efter kl 17.15 lämnas över till förskolan och hämtas vid stora entrén. Måndagar stänger fritidspersonalen, övriga dagar är det personal från förskolan som stänger.

Så här arbetar vi
Trygghet, värme och gemenskap är våra ledord. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och föräldrar att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med förskola och fritids för helheten och elevens bästa.


Elevhälsa
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Näsum skola har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas en gång i månaden, deltar rektor, specialpedagog, skolpsykolog, kurator, speciallärare, skolsköterska och logoped.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Näsums skola
Kyrkvägen 17
Box 18, 295 21 Bromölla

Johan Rubin
Rektor
0456-82 27 30
(SMS 0709-17 10 75)
johan.rubin@bromolla.se

Annica Opazo
Skoladministratör
Näsums förskola, skola, fritidshem
0456-82 23 59
(SMS 0709-17 11 08)
annica.opazo@skola.bromolla.se

Teresa Tönisberg
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
teresa.tonisberg@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryd skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Emma Larsson
Skolkurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Sidan senast uppdaterad: den 15 mars 2024