Kommentera Skriv ut

Elevhälsans psykologiska insats

Det finns tillgång till psykolog som arbetar inom den centrala elevhälsan. Psykologen arbetar på uppdrag från förskolor och skolor. Psykologen handleder, ger konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolpsykologen har tystnadsplikt.

Kontakt

Hanna Neuwirth
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
hanna.neuwirth@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Skolkurator
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Alviken, Humle
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Gunilla Lindén
Leg logoped
0456-82 23 33
(SMS 0709-17 10 67)
gunilla.linden@bromolla.se

Jessica Palm
Leg logoped
Dalaskolan Norra
0456-82 21 64
(SMS 0709-17 12 36)
jessica.palm@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alviken, Humle
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Ina Gavard
Skolsköterska, folkhälsosamordnare
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
ina.gavard@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gloria Håkansson
Specialpedagog
0709-17 10 72
gloria.hakansson@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 juli 2017