Kommentera Skriv ut

Elevhälsans psykologiska insats

Det finns tillgång till psykolog som arbetar inom den centrala elevhälsan. Psykologen arbetar på uppdrag från förskolor och skolor. Psykologen handleder, ger konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolpsykologen har tystnadsplikt.

Kontakt

Hanna Neuwirth
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
hanna.neuwirth@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Kurator
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Kurator
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Kurator
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Julia Rubér
Leg logoped
0456-82 23 33
julia.ruber@bromolla.se

Jessica Palm
Leg logoped
Dalaskolan Norra
0456-82 21 64
jessica.palm@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
0456-82 21 35
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Ina Gavard
Skolsköterska
0456-82 23 56
ina.garvard@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gloria Håkansson
Specialpedagog
0709-17 10 72
gloria.hakansson@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 februari 2017