Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2024

Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2024

Bromölla kommun och Polismyndigheten har gjort en samverkansöverenskommelse som syftar till att öka tryggheten och minska brotten för de som bor och vistas i kommunen. Istället för att som tidigare omfatta ett år gäller den nya överenskommelsen för åren 2021 – 2024.

Foto: Jenny Önnevik, kommunalråd (S), Louise Englund, chef för lokalpolisområde Karlshamn, Max Staude, kommunpolis och Sanja Vojnikovic, säkerhetsskyddschef i Bromölla kommun.

– Att samarbetet nu är långsiktigt ger oss möjlighet att angripa de svårare frågorna, säger kommunchefen Marie Wäppling.

Parterna har gått igenom organisationen och fastställt de olika forum som i fortsättningen ska användas för samverkan. Bland annat har en så kallad lägesbildsgrupp bildats, för att ge en helhetsbild. Här finns både kommunen, de kommunala bolagen och polisen representerade.

– Det här är en organisation som bättre passar dagens verklighet. Nu förlänger vi också projektet med områdespoliser som utgår från polisstationen i Bromölla med ett halvår och förhoppningsvis kan det permanentas. Vårt strategiska mål är att vara närvarande, säger Louise Englund som är chef för lokalpolisområde Karlshamn.

Parterna har också sedan tidigare identifierat ett antal fokusområden och de fortsätter att vara viktiga även i det längre samarbetet.

  • ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar)
  • Brottsaktiva
  • Brottsförebyggande arbete riktat till barn/ unga
  • Medborgardialog/ Medborgarlöfte
  • Minska bostadsinbrott
  • Trafiksäkerhet
  • Trygghetsmätningar
  • Trygghetsvandringar
  • Våld i nära relation
  • Våldsbejakande extremism

Överenskommelsen är ett dokument, men det händer redan många saker i vardagen. Polisen genomför mycket brottsförebyggande arbete och trafiksäkerhetsinsatser. Och inom kommunen har arbetet hittills ofta varit inriktat mot barn och ungdomar.

– Vi tar fram förslag på förbättringar när det gäller brott som nedskräpning, inbrott och stöld. Men nu breddar vi oss och närmast i tiden ligger ett projekt med trygghetsvandringar. Det händer mycket. Men vi behöver bli bättre på att berätta allt vi faktiskt gör, säger kommunens säkerhetsskyddschef Sanja Vojnikovic.

Bromöllas kommunalråd är också nöjd med avtalet.

– Vi vill ju jobba med att öka tryggheten, de önskemålen uttrycker medborgarna i våra trygghetsmätningar. Överenskommelsen innehåller det vi behöver, en ökad polisnärvaro, mycket förebyggande arbete och ett nära samspel mellan polisen och kommunen, säger kommunalrådet Jenny Önnevik (S)

I polisområdet finns nu även långsiktiga överenskommelser om samverkan i Karlshamn och Olofström. I Sölvesborg är arbetet i full gång.

Sidan senast uppdaterad: den 8 april 2024