Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elevhälsans medicinska insats

För de medicinska insatserna finns tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insats styrs av skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.

Eleverna erbjuds till exempel hälsobesök, hälsosamtal, vaccination, tillväxtkontroll, pubertetsbedömning, öppen mottagning, skolläkarmottagning och hälsofrämjande undervisning. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Skolår 1
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare
Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel

Skolår 2
Hälsobesök med kontroll av längd och vikt
Vaccination mot Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Skolår 4  
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg

Skolår 5
Vaccination mot Humant Papillom Virus (HPV)

Skolår 7
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg

Skolår 8
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Maj Sjögren
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
maj.sjogren@bromolla.se

Ottilia Gustafsson
Kurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
ottilia.rothgustafsson@bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Emma Larsson
Kurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Mia Lavedal
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
mia.lavedal@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Kerstin Persson
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
kerstin.persson2@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryd skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Emelie Jönsson
Skolsköterska
Gymnasieskolan 1912
emelie.jonsson@bromolla.se

Christer Nilsson
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Kajsa Stína Albertsdottir
Språkpedagog
0456-82 22 90
kajsastina.albertsdottir@bromolla.se

Mottagningsansvarig för anpassad grund- och gymnasieskola
Åsa H Sturk
Elevhälsan Bromölla
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 augusti 2021