Kommentera Skriv ut

Elevhälsans medicinska insats

För de medicinska insatserna finns tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insats styrs av skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.

Eleverna erbjuds till exempel hälsobesök, hälsosamtal, vaccination, tillväxtkontroll, pubertetsbedömning, öppen mottagning, skolläkarmottagning och hälsofrämjande undervisning. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Skolår 1
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare
Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel

Skolår 2
Hälsobesök med kontroll av längd och vikt
Vaccination mot Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Skolår 4  
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg

Skolår 5
Vaccination mot Humant Papillom Virus (HPV) erbjuds samtliga flickor

Skolår 7
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg

Skolår 8
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Skolkurator
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Alviken, Humle
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alviken, Edenryd
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Anna Svensson Sehic
Skolsköterska
Humle, Näsum, Gualöv
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
anna.svenssonsehic@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 augusti 2019