Kommentera Skriv ut

Elevhälsans medicinska insats

För de medicinska insatserna finns tillgång till skolsköterska och skolläkare samt logoped.

Elevhälsans medicinska insats styrs av skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.

Eleverna erbjuds till exempel hälsobesök, hälsosamtal, vaccination, tillväxtkontroll, pubertetsbedömning, öppen mottagning, skolläkarmottagning och hälsofrämjande undervisning. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Skolår 1
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare
Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel

Skolår 2
Hälsobesök med kontroll av längd och vikt
Vaccination mot Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Skolår 4  
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg

Skolår 5
Vaccination mot Humant Papillom Virus (HPV) erbjuds samtliga flickor

Skolår 7
Hälsosamtal med kontroll av längd, vikt och rygg
Vaccination mot difteri, Stelkramp och kikhosta erbjuds ungdomar födda från 2002

Logoped

Logopedens insats är inom det språkliga området och vänder sig till elever med svårigheter kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Samverkan sker med specialister vid behov. Logopeden har tystnadsplikt.

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Skolkurator
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Alviken, Humle
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Gunilla Lindén
Leg logoped
0456-82 23 33
(SMS 0709-17 10 67)
gunilla.linden@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alviken, Edenryd
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Anna Svensson Sehic
Skolsköterska
Humle, Näsum, Gualöv
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
anna.svenssonsehic@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 februari 2019