Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tillfällig beredning - för framtagande av ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en tillfällig beredning ska arbeta med en fördjupning av kommunens översiktsplan för våra kransorter.

En viktig del i beredningens arbete är att samla in kunskap rörande arbetet från kommunens medborgare. Under arbetets gång kommer det därför finnas möjlighet för kommunens medborgare att vara delaktiga genom att lämna synpunkter. 


Ledamöter
Lennie Håkansson (S), ordförande
Andreas Ottosson (SD), vice ordförande
Bo Ljungberg (KD)
Conny Svensson (S)
Thomas Bohlin (Alt)
Niclas Hägg (SD)
Morgan Jonsson (SD)
Hanne Kattem (M)
Sven-Erik Larsson (C)
Uffe Sterner (V)
Elisabet Radeklev (L)

Sidan senast uppdaterad: den 9 juni 2022