Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kommunalt avlopp

Bromölla Energi och vatten (BEVAB)

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB) ansvarar för av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Bromölla kommun.

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB)

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Har du kommunalt vatten kan du vända dig till SBVT om du till exempel undrar över vilken hårdhet ditt vatten har, vill göra en felanmälan eller är nyfiken på vattnets kvalitet. Det är SBVT som sköter driften av anläggningarna.

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Kommunal vatten- och avloppsplan

Den kommunala vatten- och avloppsplanen (VA-planen) ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen)

Vatten- och avloppspolicy

VA-policyn anger riktlinjer för en mer detaljerad planering av den allmänna och enskilda försörjningen av vatten och avlopp inom Bromölla kommun. Syftet är en långsiktigt hållbar utveckling.

Vatten- och avloppspolicy (VA-policy)

Kontakt

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
Bruksgatan 1A
295 31 Bromölla
010-211 97 00
info@sbvt.se

Felanmälan vatten och avlopp efter kontorstid
010-211 97 90

Sidan senast uppdaterad: den 17 mars 2021