Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn är en form av fritids för barn och unga som inte kan vara hemma själva innan eller efter skolan. Du kan ha korttidstillsyn fram till du slutar på gymnasiet.

Korttidstillsyn kan vara på ett fritids tillsammans med andra barn och ungdomar. På korttidstillsynen får du bland annat hjälp med omvårdnad, toalettbesök, att äta, klä på och av dig, att kommunicera med dina kompisar och personal men även att delta på roliga aktiviteter.

Korttidstillsyn är också till för att hjälpa dina föräldrar att kunna studera eller arbeta även på tider när du inte går i skolan.

Vem kan beviljas korttidstillsyn?

Korttidstillsyn, är till för barn och ungdomar som behöver tillsyn före och efter skola och under lov. Barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva ”fritids” även efter att de fyllt 12 år.

För att beviljas korttidstillsyn måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till korttidstillsyn eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha korttidstillsyn men du betalar för din mat under din tid på korttidstillsyn.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.
Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att verkställa beslutet.

Tillsammans med personal på korttidstillsynen gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Kvarngården
Storgatan 56
295 35 Bromölla

Personal
0456-82 25 71

Beata Vernersson
Enhetschef
0456-82 25 05
(SMS 0709-17 14 47)
beata.vernersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2023