Kommentera Skriv ut

Elevhälsa

Elevhälsa finns för alla elever.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoarbetet är främst inriktat på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

I Bromölla kommun finns ett centralt elevhälsoteam som består av skolsköterskor, psykolog, kuratorer, förskolekonsulent/särskolesamordnare, logopeder samt specialpedagog.

Barn- och elevhälsoplan

Kontakt

Hanna Neuwirth
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
hanna.neuwirth@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Kurator
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Kurator
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Kurator
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Julia Rubér
Leg logoped
0456-82 23 33
julia.ruber@bromolla.se

Jessica Palm
Leg logoped
Dalaskolan Norra
0456-82 21 64
jessica.palm@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
0456-82 21 35
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Ina Gavard
Skolsköterska
0456-82 23 56
ina.garvard@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gloria Håkansson
Specialpedagog
0709-17 10 72
gloria.hakansson@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2017