Kommentera Skriv ut

Elevhälsans psykosociala insats

Kuratorns arbete innebär att vara en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna samt stödja enskilda elever och arbeta med exempelvis värdegrundsfrågor och med skolans likabehandlingsplan för att motverka kränkningar och diskriminering. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Kontakt

Hanna Neuwirth
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
hanna.neuwirth@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Lisa Rubin
Kurator
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Kurator
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Kurator
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Julia Rubér
Leg logoped
0456-82 23 33
julia.ruber@bromolla.se

Jessica Palm
Leg logoped
Dalaskolan Norra
0456-82 21 64
jessica.palm@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
0456-82 21 35
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Ina Gavard
Skolsköterska
0456-82 23 56
ina.garvard@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gloria Håkansson
Specialpedagog
0709-17 10 72
gloria.hakansson@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 februari 2017