Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elevhälsans psykosociala insats

Kuratorns arbete innebär att vara en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna samt stödja enskilda elever och arbeta med exempelvis värdegrundsfrågor och med skolans likabehandlingsplan för att motverka kränkningar och diskriminering. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Maj Sjögren
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
maj.sjogren@bromolla.se

Ottilia Gustafsson
Kurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
ottilia.rothgustafsson@bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Emma Larsson
Kurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Mia Lavedal
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
mia.lavedal@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Kerstin Persson
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
kerstin.persson2@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryd skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Emelie Håkansson
Skolsköterska
Gymnasieskolan 1912
emelie.hakansson@bromolla.se

Christer Nilsson
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Marii Nurmi
Specialpedagog (inriktning) tal & språk
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Kajsa Stína Albertsdottir
Språkpedagog
0456-82 22 90
kajsastina.albertsdottir@bromolla.se

Åsa H Sturk
Mottagningsansvarig för anpassad grund- och gymnasieskola
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 augusti 2021