Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Barn på förskola leker med färglada klossar.

Avgiftskontroll förskola och fritidshem

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift för plats i förskola och fritidshem. Bromölla kommun kommer därför att genomföra en avgiftskontroll av de familjer som hade förskola eller fritidshem under 2022.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften blir rätt. Bromölla kommun kommer att jämföra den totala taxerade årsinkomsten för 2022 med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Kontroll genomförs varje år.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift var fel, kommer en justering att ske.

 • Har du betalat för låg avgift får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar.
 • Har du betalat för hög avgift får du pengar tillbaka.

Krav eller utbetalningar kommer att regleras under 2024.


Vanliga frågor och svar om avgiftskontroll


Varför gör ni den här kontrollen?
Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Varför kontrollerar ni mot 2022?
Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2023. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Hur har kontrollen gått till?
Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2022. Den jämförs med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Belopp mindre än 600 kr för hela 2022 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har själv ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Här finns blankett för att anmäla ändrad inkomstuppgift

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?
Vi kommer att fakturera i olika omgångar med start i april/maj.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Information om förfallodag finns på fakturan.

Min faktura stämmer, men jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?
Kan du inte betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. Avbetalningsplan kan du få upp till max sex månader från förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?
Kontakta oss gärna via mejl på avgiftskontroll@bromolla.se så återkommer vi till dig. Du kan också ringa 0709-17 14 66, tisdag och torsdag, kl. 10-12 (från vecka 18).

Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?
Nej, men faktura skickas till inkasso efter en påminnelse.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av inkasso?
Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer.

Skicka ditt önskemål till avgiftskontroll@bromolla.se. Du kan också ringa 0709-17 14 66, tisdag och torsdag, kl. 10-12 (från vecka 18).

Ska du bestrida en faktura behöver vi få in ditt bestridnade skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig. Mejla bestridandet till avgiftskontroll@bromolla.se eller skicka brev till: Bromölla kommun, Avgiftskontroll, Box 18, 295 21 Bromölla.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Vi kommer att kontakta dig för att begära in information om vilket konto pengarna ska sättas in på.

Vad har jag missat om jag måste betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att du inte lämnat aktuell inkomstuppgift till kommunen. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som inkomst?
Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, till exempel:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?
Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag (exempelvis barnbidrag), introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Jag har kontaktat er men inte fått något svar. Varför inte?
Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Under vissa perioder har vi många ärende och svaret kan då dröja.

Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2024