Öppettider under jul, nyår och trettonhelg

19 december 2019

Under helgerna har en del av kommunens verksamheter ändrade öppettider. Röda dagar, julafton och nyårsafton håller de flesta av våra verksamheter stängt.

God Jul

Kommunfullmäktige

8 december 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 16 december kl. 18 (obs tiden) i Sessionssalen, kommunhuset i Bromölla. Ärendelista med tillhörande handlingar finns på www.bromolla.se/kommunfullmaktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via ljudsändning på www.bromolla.se/webbsandning.

Idag testas Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

2 december 2019

Varningssystemet används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser. VMA testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, kl 15.00.

Brandvarnardagen 1 december

29 november 2019

Pepparkakor, knäck och mys kring tända ljus hör advent och julen till. Tyvärr är det också en tid då bostadsbränderna ökar och levande ljus och glömda spisar är de vanligaste brandorsakerna. Kom ihåg att släcka dina adventsljus när du lämnar rummet och testa brandvarnaren den 1 december.

Testa brandvarnaren den 1 december

Information om samråd

23 november 2019

Detaljplan för del av Bromölla 11:83, Bromölla 11:1 och Bromölla 11:106 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Information om granskning

23 november 2019

Detaljplan för Bromölla 11:1 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Inbjudan till upphandlingsdialog

22 november 2019

Bromölla kommun kommer under hösten 2020 att åter sköta delar av gata/park i egen regi. I början av året kommer upphandlingsunderlag att färdigställas och läggas ut vad gäller uppdrag bland annat kopplat till gräsklippning och snöröjning.

Snöröjning och gräsklippning

Fel på gatubelysning

14 november 2019

På grund av ett kabelfel är gatubelysningen på Dygdernas väg nedsläckt. Vi beräknar att felet kommer att vara åtgärdat under fredagen den 15 november.

Tema nätmobbing

12 november 2019

Niclas Ottosson, IT-pedagog, föreläsare och författare utbildar i internet och sociala medier och åskådliggör barn och ungas nätanvändande där mobbning och kränkande behandling kan vara en vardag.