Idag testas Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

2 december 2019

Varningssystemet används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser. VMA testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, kl 15.00.

Information om granskning

23 november 2019

Detaljplan för Bromölla 11:1 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Inbjudan till upphandlingsdialog

22 november 2019

Bromölla kommun kommer under hösten 2020 att åter sköta delar av gata/park i egen regi. I början av året kommer upphandlingsunderlag att färdigställas och läggas ut vad gäller uppdrag bland annat kopplat till gräsklippning och snöröjning.

Snöröjning och gräsklippning

Kommunfullmäktige

18 november 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 25 november kl. 19 i Sessionssalen, kommunhuset i Bromölla. Ärendelista med tillhörande handlingar finns på www.bromolla.se/kommunfullmaktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via ljudsändning på www.bromolla.se/webbsandning.

Fel på gatubelysning

14 november 2019

På grund av ett kabelfel är gatubelysningen på Dygdernas väg nedsläckt. Vi beräknar att felet kommer att vara åtgärdat under fredagen den 15 november.

Tema nätmobbing

12 november 2019

Niclas Ottosson, IT-pedagog, föreläsare och författare utbildar i internet och sociala medier och åskådliggör barn och ungas nätanvändande där mobbning och kränkande behandling kan vara en vardag.

Beläggningsarbete på Ivögatan

11 november 2019

Tisdagen den 12 november kommer beläggningsarbete att utföras på Ivögtan, mellan Storgatan och Hermansens gata.

Alla barn i centrum (ABC)

7 november 2019

Vi bjuder in till en inspirationskväll om hur du och ditt barn kan komma närmre varandra genom den digitala världen. Välkommen till Humlescenen torsdagen den 14 november, kl. 18.30.

Alla barn i centrum  - inspirationskväll

Sista veckorna för hämtning av trädgårdsavfall

1 november 2019

Vecka 45 och 46 är årets sista veckor för hämtning av trädgårdsavfall. Om du får tömt ditt kärl udda veckor töms kärlet sista gången under vecka 45 och om du får tömt ditt kärl jämna veckor töms kärlet för sista gången under vecka 46.

Klart med nya ägare till Hotell IFÖHUS

30 oktober 2019

Då var det klart. Alla papper är nu signerade och nycklarna överlämnade. Idag öppnade Valla Sigurdardottir och Joachim Nordström dörren, till fastigheten på Ivögatan 3 (Hotell Restaurang IFÖHUS), som nya ägare.

Klart med nya ägare till Hotell IFÖHUS