Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gonarp 3:77

Arkeologisk undersökning av området pågår. Fas 1 är avslutad och undersökningen går vidare till fas 2 som påbörjas våren 2022.

Missiv samråd Gonarp

Planbeskrivning Gonarp

Plankarta Gonarp

Sidan senast uppdaterad: den 22 april 2022