Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Protokoll

Här samlar vi protokollen från kommunens olika politiska församlingar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges beredning för kulturpolitiskt program

Kommunfullmäktiges beredning för framtagande av ny översiktsplan

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

Kommunstyrelsens utbildning-, kultur och familjeutskott

  • Kommunstyrelsens utbildning-, kultur och familjeutskott 2023

Myndighetsnämnden

Valnämnden

Revisionen

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Trygghetsrådet


Tidigare utskott

Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Protokollen publiceras inte eftersom de i huvudsak innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av beslut som inte är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

 
 

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 juni 2023