Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Kommunfullmäktiges beredning för kulturpolitiskt program

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Protokollen publiceras inte på grund av att de till största del innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av de beslut som ej är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Myndighetsnämnden

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Trygghetsrådet


Tidigare beredningar och utskott

 

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 augusti 2020