Kommentera Skriv ut

Protokoll

Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

 

Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och samhällsbyggande


Kommunfullmäktiges målberedning

 

Kommunfullmäktiges välfärdsberedning

 

Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott

 

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott


Kommunstyrelsens utskott för utbildning, kultur och fritid

 

Myndighetsnämnden

 

Pensionärsrådet


Rådet för funktionshinderfrågor


Trygghetsrådet

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 december 2017