Kommentera Skriv ut

Protokoll

Kommunfullmäktige

  • Kommunfullmäktige 2019

 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

 

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsens allmänna utskott

  • Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019


Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott

  • Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott 2019

 

Kommunstyrelsens individutskott

Protokollen publiceras inte på grund av att de till största del innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av de beslut som ej är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.


Myndighetsnämnden

  • Myndighetsnämnden 2019


Pensionärsrådet


Rådet för funktionshinderfrågor


Trygghetsrådet


Tidigare beredningar och utskott

 

 

 

 

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 januari 2019