Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Protokoll

Här samlar vi protokollen från kommunens olika politiska församlingar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges beredning för kulturpolitiskt program

Kommunfullmäktiges beredning för framtagande av ny översiktsplan

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

  • Krisledningsnämnden 2022

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Protokollen publiceras inte  eftersom de i huvudsak innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av beslut som inte är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Myndighetsnämnden

Valnämnden

Revisionen

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Trygghetsrådet


 

 

 
 
 

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 september 2022