Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Protokoll

Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

 

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsens allmänna utskott

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott


Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott

 

Kommunstyrelsens individutskott

Protokollen publiceras inte på grund av att de till största del innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av de beslut som ej är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.


Myndighetsnämnden


Pensionärsrådet


Rådet för funktionshinderfrågor


Trygghetsrådet


Tidigare beredningar och utskott

 

 

 

 

 

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 maj 2020