Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Grovavfall

Grovavfall är avfall som är så tungt eller så pass stort att det inte är lämpligt att samla i ett kärl eller som inte får plats i den röda boxen.

Till grovavfall räknas till exempel möbler, cyklar, gräsklippare eller annat skrymmande som inte ryms i den röda boxen eller i ditt sopkärl.

Till grovavfall räknas inte byggnadsmaterial från renoveringar, rivningar eller nyproduktion, cementvaror, jord, sten och grus, oljor, kemikalier och batterier. Inte heller affärs-, industri-, byggnads-, eller jordbruksavfall. Denna typ av avfall kan du lämna på Åsens avfallsanläggning mot avgift

Trädgårdsavfall räknas inte heller in bland grovavfall men du kan lämna ditt trädgårdsavfall på Åsens avfallsanläggning. Du kan även teckna ett separat abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Mer information hittar du här

Vad ingår i abonnemanget?

En gång om året ingår hämtning av grovavfall i ditt abonnemang. Denna hämtning sker under en bestämd period under hösten. Inför den årliga hämtningen informerar vi hushållen i våra informationskanaler. Hämtning gäller max 4 kolli och max 25 kg per kolli. I gratishämtningen ingår inte vitvaror eller trädgårdsavfall.

Hämtning mot avgift

Kommunen erbjuder, utöver det som ingår i abonnemanget, även hämtning av grovavfall under hela året mot en avgift. Kylskåp och frysar hämtas kostnadsfritt under hela året. Vid hämtning mot avgift kontakta Kundtjänst för avfall.

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 november 2022