Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse utanför ditt hem, som ibland kallas för korttids, är till för att du ska få miljöombyte, träffa kompisar och komma hemifrån. Det är också till för att din familj ska få vila, få avlösning och få möjlighet att göra saker som du inte är med på.

Om du har fått korttidsvistelse åker du iväg till ett korttidshem eller, till exempel, till ett läger. Där finns det utbildad personal dygnet runt som hjälper dig med omvårdnad, mat, aktiviteter och det du behöver hjälp med. Du kan åka iväg till din korttidsvistelse en dag i veckan, flera dagar i veckan eller över någon helg i månaden. När du är på korttidsvistelsen ska du fortsätta kunna åka till skola eller arbete.

Korttidsvistelse utanför hemmet kan också ges hos en stödfamilj.

Du, din familj och personal på korttidsvistelsen planerar tillsammans när du ska vara på korttidsvistelsen.

Vem kan beviljas korttidsvistelse?

Korttidsvistelse utanför hemmet är en insats som är avsedd för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. För att beviljas korttidsvistelse måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till korttidsvistelse eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha korttidsvistelse utanför hemmet men du betalar för din mat, fika och eventuella aktiviteter under din tid på korttidsvistelsen.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.
Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att verkställa beslutet.

Tillsammans med personal på korttidsvistelsen gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Anna Nilsson
Enhetschef
0456-82 20 07
(SMS 0709-17 14 17)
anna.nilsson1@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2023