Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bostadsbygge

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2021.

I Bromölla kommun finns idag efterfrågan på fler bostäder än vad det finns tillgång. I dessa riktlinjer har en efterfrågan främst kunnat identifieras av mindre lägenheter samt i viss mån några större hyreslägenheter. Yngre familjebildare efterfrågar villor och de få bostadsrätter som finns inom kommunen är attraktiva på bostadsmarknaden.

Vid analys av behovet av boende till särskilda grupper har ett behov främst identifierats för ytterligare ett särskilt boende för äldre med kognitiv svikt, samt boende med inriktning mot socialpsykiatri bestående av vanliga små lägenheter. Generellt belyser analysen av bostadsbehovet att rådande bostadsbrist påverkar alla grupper i samhället.

Prioriterade åtgärder

Analysen har, tillsammans med nationella, regionala och lokala mål rörande bostadsfrågan, resulterat i ett antal prioriterade åtgärder för de kommande fem åren på lokal nivå. Åtgärderna avser såväl befintligt bostadsbestånd som nyproduktion och ska bidra till att Bromölla kommuns nuvarande och framtida invånare ska kunna finna ett bra boende som motsvarar behov och önskemål.
Sidan senast uppdaterad: den 29 december 2023