Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund innebär att två eller flera kommuner går samman och bildar en gemensam organisation med egen politisk ledning.

Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund (SBKF)

Förbundet driver gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) samt SärVux (vuxenutbildning för funktionshindrade) i de båda kommunerna.

Förbundet levererar även intern service åt de båda kommunerna. Här finns verksamheter som arbetar med IT, städ, kost och kommunernas egna personal- och lönesystem.

 

AV Media Skåne

Förbundet lånar ut AV-läromedel till skolor och andra utbildningsanordnare i de 16 anslutna kommunerna. I utlåningsbiblioteket finns bland annat DVD-filmer, böcker och hela Utbildningsradions (UR) programutbud.

Sidan senast uppdaterad: den 19 november 2019