Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Rökfria utomhusmiljöer

Tobakslagen syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen innehåller därför bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Fler rökfria utomhusmiljöer

De ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera). Med den nya lagen gäller rökförbudet nu även:

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Flera produkter omfattas

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • Röka tobak.
  • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
  • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak.
  • Röka örtprodukter.
  • Använda e-cigarretter.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme/område ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Det är Bromölla kommun som har ansvar för tillsynen. Det innebär att det är dem som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det lagen kräver.

Regler om skyltning

Den som driver en verksamhet där det är rökförbud ska se till att rökförbudet efterlevs. Alla rökfria miljöer (både nya och gamla) måste skyltas, så att det tydligt framgår att det är förbjudet att röka.

Askkoppar

Det får inte finnas några askkoppar inom de rökfria områdena eller i närheten av entréer till rökfria områden. Besökare ska kunna ta sig in till rökfria miljöer utan att utsättas för rök.Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas.


Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till Myndighetskontoret på kommunen, 0456-82 20 00, myndighetskontoret@bromolla.se.

Sidan senast uppdaterad: den 15 juli 2020