Kommentera Skriv ut
Budget och pengar

Budget och uppföljning

Budget

Budgeten är en planering över hur mycket pengar kommunen får in och vad de ska används till. I budgeten tar man hänsyn till de mål som ska gälla för varje verksamhet. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om budgeten som ska gälla för kommande år.

All information om vad kommunens verksamheter planerar att genomföra under året samlas i ett budgetdokument. 

 

Månadsuppföljning och delårsbokslut

Under hela året sker flera ekonomiska uppföljningar för att veta hur mycket pengar som har spenderats och hur mycket som finns kvar att använda. När åtta månader av året gått görs ett delårsbokslut som är en uppföljning av resultatet så långt och en prognos för hela året.

Sidan senast uppdaterad: den 20 december 2017