Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Medborgardialog

Här hittar du aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Förslag till nytt kulturpolitiskt program

Under hösten och vintern 2019/2020 genomförde beredningen för kulturpolitiskt program olika dialoger och samlade in synpunkter från föreningar, medborgare och kommunala verksamheter för att få fram ett underlag till ett nytt kulturpolitiskt program. Framförda synpunkter tillsammans med annan omvärldsbevakning utgjorde grund till ett förslag till kulturpolitiskt program 2021-2023 som sändes ut på remiss till kulturföreningar, kulturutövare och politiska partier i Bromölla kommun under perioden 24 april till 24 maj 2020. Via kommunens hemsida var det även möjligt för medborgare och andra intresserade att ta del av remissförslaget och skicka in sina synpunkter. De synpunkter som framkom under remissperioden sammanställdes i en redogörelse. Denna kan du ta del av nedan.

Med detta som underlag har Beredningen för kulturpolitiskt program den 2 juni 2020 fattat beslut om ett förslag till kulturpolitiskt program 2021-2023 för Bromölla kommun. Förslaget kommer lämnas vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Beredningens beslut finns att läsa i deras protokoll som du hittar här

Redogörelse över inkomna synpunkter/remissvar 24 april till 24 maj

Sammanställning inkomna synpunkter

Förslag till nytt kulturpolitiskt program 2020-2023

Kulturpolitiska programmet 2016-2020

Tillfällig beredning arbetar med att ta fram förslag till nytt kulturpolitiskt program

Har du frågor, välkommen att kontakta Andreas Ottosson som är ordförande i den tillfälliga beredningen, 0704-40 76 90, necrontyrian@gmail.com

Sidan senast uppdaterad: den 4 december 2023