[Arkiverad]  Tians väg stängs av för ledningsarbete

[Arkiverad] Tians väg stängs av för ledningsarbete

Publicerad: 10 juni 2022, kl. 14:44

Tians väg är avstängd mellan korsningen med Storgatan och korsningen med Skolgatan mellan 16 juni och 15 juli. Under perioden läggs nya ledningar för spill- och dagvatten och nya vattenledningar dras till Brogården. Avstängningen påverkar trafiken på Tians väg.

Bussar

  • Bussarna leds om via Grenvägen (röd väg på kartan)

  • Busshållplatsen Idrottshallen stängs av i båda riktningar, resenärer hänvisas till hållplats Läkarstationen cirka 200 meter bort.

  • Skånetrafiken anlägger en tillfällig busshållplats för avstigande på Tians väg strax söder om Storgatan, för de turer som kör direkt till Bromölla station via Tians väg.

  • Planera din resa med Skånetrafiken med Skånetrafikens reseplanerare, på Skånetrafikens hemsida eller med reseappen.

Skånetrafikens reseplanerare

Bilar och cyklar

  • Bil och cykel leds om via Doktorsgatan – Kyrkvägen – Skolgatan (blå väg på kartan)

Fotgängare

  • Gående leds om via gångväg vid Tianshallen (grön väg på kartan).

Grävarbetet utförs av Bromölla energi och vatten, BEVAB.

Frågor

Christer Björk, gatuingenjör
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt