Stanna inte i spärrområdet vid järnvägen

Stanna inte i spärrområdet vid järnvägen

Publicerad: 7 september 2020, kl. 8:27

Korsningen Storgatan-Bangårdsgatan, norr om järnvägsspåret är ett farligt område. Där har vi satt upp skyltar för att förtydliga att du inte får stanna inom det gulmarkerade spärrområdet när bommarna är fällda.

Vad är problemet?

Fordon som kommer in från Kristianstadsvägen kör över spåret och försöker svänga vänster in på Bangårdsgatan. De blir hindrade när fordon står i spärrområdet. Bakom svängande bilar blir det köbildning, med risk för att fordon i kön blir stående över järnvägsspåret.

Var kan jag stanna?

Den stora bilden visar hur bilar ska stå när bommarna fälls. Spärrområdet är tomt och fordon kan, som den vita bilen, passera både in och ut.

Sidan senast uppdaterad: den 26 februari 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt