NTA lär elever praktisk naturvetenskap, teknik och matematik

NTA lär elever praktisk naturvetenskap, teknik och matematik

Publicerad: 9 april 2021, kl. 16:16

Klassläraren Mirjam Arvidsson använder NTA till elever och utbildar även andra lärare.

I klass 2 på Alvikenskolan har klassläraren Mirjam Arvidsson precis gått igenom dagens experiment om hur saker förändras i kontakt med vatten. Varje grupp har fått tre glas där experimenten ska göras med grus, toalettpapper och salt. Men först funderar barnen och skriver ner vad de tror ska hända när vattnet hälls på. Experimentet ingår i temat förändringar med ett väl använt läromedel i Bromölla kommun - NTA, naturvetenskap och teknik för alla.

Det som står på papperet innan experimenten börjar är barnens hypotes, en förutsägelse om resultatet av att till exempel blanda salt i vattnet.

– Jag tror att vattnet blir vitt, hörs det från en bänk. Från en annan nickas det instämmande.

Det händer mycket när vattnet hälls på och eleverna börjar röra.

Tre tomma glas fylls på med grovkornigt grus, salt och lite toalettpapper. Barnen har förstoringsglas och en pinne att röra runt med. Mirjam Arvidsson håller i vattenkannan medan hon lugnt går runt och styr experimentet framåt. Hon är van vid NTA och utbildar även andra lärare, både i och utanför kommunen. Barnen antecknar, rör runt i glasen och pratar med varandra och sin fröken om resultaten.

Specialläraren Martina Johnsson på Alvikenskolan är också med på lektionen. Hon är kommunens NTA-samordnare och en varm förespråkare för arbetssättet med olika teman. Hon är med om starten, men när lektionen dragit igång och vattnet börjar lösa upp toalettpapperet i ett av glasen lämnar vi klassrummet.

– Det här är en typisk NTA-lektion. Experimenten får eleverna att fundera, undersöka och problemlösa. Mirjam är öppen för barnens förslag och de är delaktiga och drar slutsatser. Det är så kunskap befästs. Det här materialet kan också få elever i språksvårigheter och med spring i benen att briljera, säger Martina Johnsson.

Martina Johnsson är NTA-samordnare i Bromölla kommun. Hon gillar experimenten.

NTA är ett skolutvecklingsprogram där idén är att höja elevernas kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. Tankarna kommer ursprungligen från USA och Bromölla har använt materialet sedan 2007. I dagsläget finns 29 olika teman, från förskolan upp till årskurs 9.

För att få jobba med materialet ska läraren först ha en övergripande introduktionsutbildning och därefter en utbildning för varje tema. Klassen får utrustningen i en särskild blå temalåda, men NTA är mycket mer än en låda. På webbplatsen visas bredden upp och mer material finns att hämta. Allt material är faktagranskat och kvalitetssäkrat, pedagogerna utbildas, materialet utvecklas och uppdateras ständigt. Innehållet kopplas till läroplanerna och resultatet kontrolleras med forskning.

Elever som undervisas enligt NTA:s koncept får i genomsnitt högre meritpoäng i årskurs 6 i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik än andra elever, enligt en forskningsstudie i höstas från IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala. Över 123 000 svenska mellanstadieelevers resultat har analyserats i undersökningen, som också konstaterar att elever som undervisas med NTA får bättre resultat på nationella prov. Det gäller alla elever, från lågpresterande till högpresterande.

– Vi har inga lokala jämförelser, men känner precis det forskningen visar, att barnen lär sig mer. Vi samordnare jobbar tillsammans för att driva utvecklingen framåt. Arbetet i låg- och mellanstadieklasserna dominerar. Förskolan har bara varit med några år och deras gensvar är jättepositivt. Även högstadiet har börjat slussa in våra teman i sina lektioner. Det är härligt att NTA får nya arenor och mottas positivt, säger Martina Johnsson.

Exempel på NTA-teman

  • Luft
  • Vatten
  • Fjärilars liv
  • Fasta ämnen och vätskor
  • Kretsar kring el
  • Rörelse och konstruktion
  • Den smartare staden

Se mer om NTA

Till NTA:s hemsida

 

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt