Schaktarbete Krogstorpsgatan

Schaktarbete Krogstorpsgatan

Publicerad: 19 mars 2024, kl. 9:08

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) genomför en utbyggnad av dagvattennätet i Krogstorpsgatan samtidigt som befintliga spill- och vattenledningar, el och belysning byts ut. Detta för att förbättra och modernisera infrastrukturen i området.

Genom att utvidga dagvattennätet kan vi bättre hantera dagvatten och minska risken för översvämningar, erosion och andra problem. Dessutom ger detta möjligheten att uppgradera och säkerställa hållbarheten för spill- och vattenledningarna, men även el och belysning i gatan. 

Nya spolbrunnar kommer placeras strax utanför tomtgränserna där det idag finns en anslutningspunkt för spill och vatten. Under arbetets gång kommer SBVT ha tät kontakt med berörda fastighetsägare om det finns behov av att flytta bilar eller liknande. Infarterna kommer att grävas av då SBVT passerar med sitt schakt. 

Arbetet påbörjas första veckan i april med etapp 1. Etapp 2 förväntas sedan vara klart hösten / vintern 2024.

Läs mer om schaktarbetet här.

Sidan senast uppdaterad: den 28 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt