Information om granskning av detaljplaner

Publicerad: 26 april 2019, kl. 13:10

Detaljplan för del av Bromölla 11:59 vid Östergatan/Östra gränd samt Fuchian 6 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Bromölla 11:59

Fuchsian 6

Sidan senast uppdaterad: den 18 juni 2019
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt