[Arkiverad] Flytten till Brogården stärker samarbetet

[Arkiverad] Flytten till Brogården stärker samarbetet

Publicerad: 10 mars 2023, kl. 9:35

I december flyttade Bromöllas hemtjänstgrupper in i helt nya lokaler på Brogården. Tidigare satt både chefer och personal utspridda på flera ställen i samhället. Flytten till Bronsålderstigen har bidragit till stora förändringar i både rutiner och arbetssätt. Ökat samarbete och utbyte av erfarenheter mellan hemtjänstgrupperna är två av fördelarna.

Hemtjänsten i Bromölla har verksamhet dygnet runt. Personalen är uppdelad i fyra grupper som har varsitt geografiskt område – norra, östra, västra och centrala. Det finns även en nattpatrull som arbetar i samtliga områden i hela kommunen. Maria Broman, som är chef över den centrala och västra delen, berättar att hemtjänsten besöker 200 unika personer varje dag och utöver det har ytterligare 200 personer trygghetslarm. Sammanlagt gör hemtjänsten runt 400 besök per dag.

De cirka 70 anställda arbetar efter scheman som överlappar varandra med morgon- och eftermiddagspass som kompletteras av nattpatrullen. På så sätt är verksamheten igång alla timmar på dygnet.  

Kommunikationen mellan de anställda sköttes tidigare via telefon eftersom de befann sig på olika ställen. Att alla nu är samlade gör informationsutbytet mycket enklare, men det finns fler fördelar.

–Vi får utbyte av erfarenhet på ett helt annat sätt nu. Vi arbetar som en enhet där alla får samma information samtidigt och vi kan hjälpa varandra på ett enklare sätt. Det är även lättare att driva utvecklingsarbete ihop, vi slipper sköta all kommunikation över telefon och har lokaler som är anpassade för vår verksamhet säger Kim Jeansson, chef över nattpatrullen.

Att lokalerna är anpassade för verksamheten innebär bland annat att det numera finns både konferensrum, grupprum och dokumentationsrum där personalen kan arbeta ostört. Tekniken är uppdaterad och köket är både rymligt och anpassat för antalet som använder det.

–Vi är både nöjda och glada, vi blir inte störda av ljud och människor på samma sätt som tidigare säger Isabell Malmgren, vårdbiträde.

–Nu känns det verkligen som att vi har en riktig arbetsplats, fyller undersköterskan Natalia Sielicka i.

Flytten har inneburit en del förändringar för de anställda och trots blandade känslor till en början har nu Isabell och Natalia landat i att det har varit en positiv utveckling för verksamheten.

–Det var först lite nervöst eftersom det var så mysigt att sitta på Drejaren men nu har vi kommit varandra mycket närmare. Samarbetet fungerar jättebra förklarar Isabell.

–Det känns verkligen som bara en hemtjänstgrupp nu. Vi träffades inte så mycket innan men nu ses vi hela tiden och vi har fått nya vänner i jobbet berättar Natalia.

Även medborgarna märker skillnad efter flytten. Kim Jeansson menar att personalen jobbar mer enhetligt och att det höjer kvalitén för de som får hjälp. Det är lättare att få in resurser och personalen täcker enklare upp för varandra. Arbetet har effektiviserats.

–Vi tror att det blir mer samarbete och nya rutiner framöver. Det kommer bara bli bättre säger Natalia och Isabell.

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt