[Arkiverad]  Biblioteket får 400 000 till delaktighetsarbete

[Arkiverad] Biblioteket får 400 000 till delaktighetsarbete

Publicerad: 17 juni 2022, kl. 16:04

Kulturrådet har beviljat Bromöllas bibliotek 400 000 kr från Stärkta bibliotek för att stärka dialog- och delaktighetsarbete med de grupper som enligt bibliotekslagen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Biblioteket vill kunna utforma verksamheten utifrån invånarnas behov. På så sätt kan biblioteket anpassas och förbli relevant i ett ständigt föränderligt samhälle.

Bromölla bibliotek ser ett behov av att stärka dialogen med de grupper som enligt bibliotekslagen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det gäller barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

En ökad kunskap om delaktighetsarbete ska ge bibliotekspersonalen redskap att på lång sikt kunna föra en dialog med kommunens invånare, och framför allt ge dem kunskap om hur de aktivt kan involvera de grupper som inte har lika starka röster.

Kulturrådets beviljade medel ska gå till kompetenshöjning hos personalen samt att utforska metoder inom dialog- och delaktighetsarbete. Kunskapen och verktygen som bibliotekspersonalen utrustas med ska sedan implementeras genom delaktighetsarbete och relevanta utvecklingsinsatser som mynnar ut i konkreta aktiviteter i verksamheten.

- Genom att öka dialogen och lära känna våra målgrupper kan vi utforma och förmedla bibliotekets verksamhet så att den blir tillgänglig, angelägen och relevant för fler. Vi lever i en samtid som ständigt förändras. Det kräver omvärldsbevakning, flexibilitet och anpassning för att kunna tillmötesgå de behov och önskemål som kommunens invånare har, säger Tomas Olsson, turism-, kultur- och fritidschef i Bromölla kommun.

Projektmålet är att bibliotekslagens prioriterade gruppers rättigheter tillgodoses och att allas röster ska få höras, även om de inte är lika starka. Biblioteket ska vara en mötesplats och en demokratisk arena för alla.

Läs mer om Stärkta bibliotek hos Kulturrådet.

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt