Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Receptfria läkemedel

Receptfri handel med läkemedel utanför apotek Vissa receptfria läkemedel får sedan år 2009 säljas på andra försäljningsställen än apotek till exempel livsmedelsbutiker och bensinstationer.

Vad gäller för butikerna

De försäljningsställen som säljer läkemedel ska vara anmälda hos Läkemedelsverket. Regler för försäljningen finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Där finns bland annat krav på att läkemedlen ska vara under ständig uppsikt i butiken så att barn inte ska komma åt dem eller att någon gör åverkan på dem. Det ska även finnas tydliga skyltar i butiken som upplyser om vilka varor som är läkemedel, att läkemedel inte får säljas till personer under 18 år och att läkemedel inte får säljas vid misstanke om langning till någon som inte fyllt 18 år. Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram med rutiner som säkerställer att läkemedlen hanteras på rätt sätt.

Vad gäller för kunderna

Du kan inte få rådgivning om läkemedel på dessa försäljningsställen. Du kan då istället t.ex. vända dig till ett apotek eller ringa Läkemedelsupplysningen 0771 - 46 70 10. Vissa butiker har också FASS tillgänglig.

Om du upptäcker något fel med det läkemedel du har köpt såsom till exempel:

  • biverkning eller utebliven effekt (kan misstänkas vara en förfalskning)
  • avvikande lukt, smak, färg, konsistens
  • problem med funktionen på t.ex. spray- eller pumpanordning
  • felaktig märkning på förpackningen eller avsaknad av bipacksedel
  • är det viktigt att du reklamerar läkemedlet så att tillverkaren av läkemedlet får kännedom om detta.

Du har rätt att reklamera läkemedel på vilket försäljningsställe som helst som har läkemedlet i sitt sortiment. Kvitto behövs alltså inte. Om butikerna ska ersätta dig som kund för ditt reklamerade läkemedel regleras inte i läkemedelsverkets regler utan det är upp till varje butik.

 

Kontroll av försäljningsställen

Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket följs vid försäljning av receptfria läkemedel. I Bromölla kommun är det miljökontoret som utför kontrollen. Konstaterade brister rapporteras till Läkemedelsverket, som är den övergripande tillsynsmyndigheten och kan fatta beslut om åtgärder.

Kontakt

Lisette Nilsson
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020