Läsningen i centrum för kommunens språkutvecklare

28 oktober 2022

Sedan höstterminens start arbetar Sabina Norblad och Pernilla Eknö som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunens förskolor och grundskolor. Det har visat sig att språkarbetet ger stora resultat både för elevernas kunskapsutveckling och för deras välmående.

Läsningen i centrum för kommunens språkutvecklare

Linjemålning och asfaltering

19 oktober 2022

Linjemålning pågår i tätorten Bromölla. Våra schaktarbeten på Allarpsvägen och delar av Sjövägen i Bromölla fortsätter. Nygatan får ny asfalt.

Linjemålning och asfaltering

Ny tjänst kopplar ihop Bromöllas vandringsleder med Skånetrafiken

20 september 2022

Vandra med koll heter en ny digital tjänst som ska göra det enklare och mer attraktivt att resa kollektivt till naturen. Bromölla kommun är en av de första kommunerna som anslutit sig och våra vandringsleder är nu sammanlänkade med buss- och tågtidtabellerna.

Ny tjänst kopplar ihop Bromöllas vandringsleder med Skånetrafiken

Pärmar förbättrar kvalitet och tydlighet i hemtjänsten

20 september 2022

Bromölla kommun ökar tryggheten för alla medborgare som har hemtjänst genom att dela ut pärmar med enhetlig och tydlig information som välkomnar medborgaren och berättar om vad hemtjänsten har att erbjuda.

Pärmar förbättrar kvalitet och tydlighet i hemtjänsten

Förebyggandeteamet känner barn och ungdomar

26 augusti 2022

Stämningen är hög på fritidsgården Tunnan när kommunens förebyggandeteam har månadsmöte. Medlemmarna är personer som dagligen träffar barn och ungdomar på olika arenor och de jobbar tillsammans för ökad trygghet.

Förebyggandeteamet känner barn och ungdomar

Bron till Åsens avfallsanläggning stängs nu helt

24 maj 2022

Bron på Kaolinvägen vid infarten till Åsens avfallsanläggning stängs helt från och med den 1 juni 2022. En undersökning visar att även personbilstrafik innebär en risk för konstruktionen. Ersättningsarbetet påbörjas så snart det går. Avstängningen beräknas vara i 2-3 år.

Bron till Åsens avfallsanläggning stängs nu helt

Ukraina och läget i omvärlden

10 mars 2022

Med anledning av situationen i Ukraina har vi samlat information och länkar om omvärldsläget, vad som gäller när människor kommer från Ukraina till Sverige, frivilliginsatser och lite annat som kan vara bra att veta för dig som privatperson i en orolig tid.

Ukraina och läget i omvärlden