Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Blankettsamling

De flesta blanketterna är i pdf-format och måste skrivas ut, fyllas i och därefter skickas till kommunen. Saknar du någon blankett kontakta växeln 0456-82 20 00 så hjälper de dig att komma i kontakt med handläggare.

Avfall och sophämtning

Avlopp

Bostadsanpassning

Bygglov

Verksamhetsmark

Cirkus

Cisterner

Föreningar

Utbildning och barnomsorg

Förskola och Fritidshem

Grundskola och anpassad grundskola

Förskola/grundskola/musikskola

Gymnasiet

Vuxenutbildning

Grävningsansökan

Hälsoskydd

Klagomål gällande miljö- och hälsoskydd

Lantbruk

Livsmedel

Lotterier

Lägenhetsregistret

Miljöfarlig verksamhet

Näringsliv och arbete

Planändringar

Parkeringstillstånd

Värmepumpar

Samtycke

Stöd och omsorg

Räddningstjänsten

Överförmyndare

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 juli 2024