Törnsångarens förskola fortsatt stängd

5 februari 2021

Krisledningsnämnden beslutade den 5 februari att Törnsångarens förskola är fortsatt stängd från och med lördagen den 6 februari 2021 längst till och med fredagen den 12 februari på grund av omfattande personalfrånvaro. Barnomsorg erbjuds barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet.

Vaccination på två nivåer inleds

4 februari 2021

Nästa vaccinationsomgång inleds fredagen den 5 februari. Då är det dags för medarbetarna inom hemtjänst och LSS i Bromölla att få sina doser. Under kommande vecka påbörjas arbetet med att ge de boende och personalen på kommunens särskilda boenden sin andra vaccinationsdos. 

Tillfällig stängning av Törnsångarens förskola

1 februari 2021

Krisledningsnämnden i Bromölla kommun har fattat beslut om att tillfälligt stänga Törnsångarens förskola från och med tisdagen den 2 februari 2021 längst till och med fredagen den 5 februari 2021 med anledning av omfattande personalfrånvaro på grund av Covid-19.

Fjärrundervisning bättre än väntat för elever

1 februari 2021

Fjärrundervisning fungerade bättre än de trodde, men Linnea och Wilma som går i åttan ser ändå fram emot att återvända till skolan. Bromöllas högstadieelever återvänder nu i långsam takt och niorna prioriteras. Efter sportlovet ska alla klasser vara tillbaka i närundervisning igen.

Fjärrundervisning bättre än väntat för elever

Långsammare återgång för högstadieelever efter nytt beslut

28 januari 2021

Bromölla kommuns krisledningsnämnd fattade den 27 januari beslut om en långsammare återgång till närundervisning för högstadieeleverna på Dalaskolan Södra och Humleskolan. Återgången ska nu vara helt genomförd först vecka 9, efter sportlovet.

Sim- och idrottshallar öppnar för yngre

22 januari 2021

Från och med den 25 januari kommer idrottshallar, simhall och samlingslokaler att öppnas för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och yngre.  Det beslutade Krisledningsnämnden den 21 januari. Läs mer.

Kulturpunkten och biblioteken öppnar för korta ärenden

22 januari 2021

Kulturpunkten och biblioteken öppnar för korta ärenden från och med den 25 januari. Det beslutade Krisledningsnämnden den 21 januari. I Näsum har Meröppet också öppet på ordinarie tider. Läs mera här.

Minska smittspridningen i handeln

14 januari 2021

Företagare på handelsplatser påverkas av den tillfälliga pandemilagen som började den 10 januari 2021. Länsstyrelsen har konkret information om exempelvis begränsning av antal besökare, reglering av öppettider och annat som förhindrar trängsel. De sköter också tillsynen. Läs mer på näringslivssidan.

Vi har börjat vaccinera

13 januari 2021

Onsdagen den 13 januari delades de första vaccinationsdoserna ut i Bromölla kommun. Marianne Jönsson från enheten Fyren på Korsvångsgårdens äldreboende var överst på listan när kommunsjuksköterskorna Marie Frimodig och Maria Pedersen började vaccinationsarbetet på kommunens särskilda boenden.

Marianne Jönsson på Korsvångsgårdens äldreboende får första dosen av kommunsjuksköterskan Marie Frimodig.

Högstadiet inleder med fjärrundervisning

8 januari 2021

Högstadieskolorna Humleskolan och Dalaskolan södra fortsätter med fjärrundervisning under perioden 11-24 januari 2021, alltså direkt från terminsstarten. Beslutet fattades av kommunens krisledningsnämnd den 7 januari.