Högstadiet inleder med fjärrundervisning

Publicerad: 8 januari 2021, kl. 10:26

Högstadieskolorna Humleskolan och Dalaskolan södra fortsätter med fjärrundervisning under perioden 11-24 januari 2021, alltså direkt från terminsstarten. Beslutet fattades av kommunens krisledningsnämnd den 7 januari.

– Det ökande smittläget i hela samhället tillsammans med en rekommendation från smittskydd Skåne har lett fram till vårt beslut, säger skolchef Sven Håkansson.

Fjärrundervisning innebär att högstadieeleverna följer undervisningen hemifrån via dator enligt schema.

Individuell hänsyn kommer att tas till särskilda omständigheter. Gör särskilda behov att en elev behöver stöd i skolan kan skolans rektor fatta beslut om det.

Vårdnadshavare och elever är informerade om förändringen och får ytterligare information från sin respektive skola via Infomentor, exempelvis kring frågor om skollunch.

Sidan senast uppdaterad: den 8 januari 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt