Anpassning av restriktionerna den 1 juni

1 juni 2021

Regeringens trestegsplan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning bygger på en stegvis återgång till en mera normal situation i samhället. Från och med den 1 juni gäller bland annat nya deltagarbegränsningar.

Krisledningsnämndsmöte om fjärr- och distansundervisning

8 maj 2021

Den ökande smittspridningen inom skolan har lett till flera beslut i krisledningsnämnden om förändrad undervisning. Nämnden har också delegerat rätten att besluta om fjärr och distansundervisning till skolchefen fram till slutet av vårterminen.

Förändringar inom förskola och skola på grund av covid-19

29 april 2021

Krisledningsnämnden beslutade den 28 april att Gulövs förskola delvis stängs på grund av stor personalbrist under perioden 29 april till och med 7 maj. Årskurs 9 på Dalaskolan södra övergår samtidigt till fjärrundervisning under perioden 29 april till och med 5 maj.

Närundervisning för högstadiet efter påsklovet

31 mars 2021

Högstadieskolorna Humleskolan och Dalaskolan Södra återgår till närundervisning för årskurs 7-9 efter påsklovet, med start måndagen den 12 april. Det beslutade krisledningsnämnden den 31 mars.

Anställd som arbetade under familjekarantän får lämna sin tjänst

31 mars 2021

Händelsen där en anställd vid en av Bromölla kommuns skolor vistades på sin arbetsplats trots att en anhörig i hushållet var smittad av covid-19 har nu utretts. Den anställde, som är rektor, har brustit i att följa regelverket kring familjekarantän och får nu lämna sin tjänst.

Fjärrundervisning för högstadiet efter lovet

26 februari 2021

Efter nya rekommendationer från smittskydd Skåne har Bromölla kommuns krisledningsnämnd beslutat om terminens fortsatta undervisning fram till och med påsklovet för högstadieeleverna på Dalaskolan Södra och Humleskolan.

Åter möjligt att göra besök på särskilt boende

26 februari 2021

De boende på särskilt boende i Bromölla kommun har nu erbjudits sin andra vaccindos. Därmed hävs avrådan från besök från och med den 1 mars 2021. Vi måste dock fortfarande skydda personer som inte har fullgott skydd och de som inte är vaccinerade. Besökare ska vara symtomfria och friska.

Törnsångarens förskola öppnar igen

12 februari 2021

Förskolan Törnsångaren öppnar igen för verksamhet måndagen den 15 februari. Kväll-, natt- och helgverksamheten Nattugglan har öppet enligt ett tidigare beslut. Beslutet har fattats av skolchefen sedan smittspridningen av covid-19 minskat och personalen på Törnsångaren är på väg tillbaka i tjänst.

Hallar fortsatt stängda under februari

8 februari 2021

Kommunens samtliga idrottshallar, samlingslokaler och simhallen är fortsatt stängda för allmänheten till och med den 28 februari 2021, men öppna för föreningar med verksamhet för barn och ungdomar. Åldersgränsen är ändrad och gäller nu barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare.