Gymnasieelever börjar 2021 på distans

23 december 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att fortsätta med  distansundervisning på gymnasieskolorna fram till och med den 24 januari 2021. Följ respektive skolas egen information.

BromöllaBryggan tillfälligt stängd

30 november 2020

Arbetsmarknadsenheten och BromöllaBryggan håller sin verksamhet stängd under vecka 49, 30/11–4/12 med anledning av bekräftad covid-19-smitta. Därmed påverkas flera av de uppdrag som utförs dagligen, exempelvis trädgårdsservice och renhållningen runt våra miljöstationer.

Coronarestriktionerna skärps

24 november 2020

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. I Bromölla kommun har Krisledningsnämnden beslutat om lokala restriktioner för en del av kommunens verksamheter.

Nytt fall av covid-19 inom vård och omsorg

10 november 2020

Det tredje fallet av bekräftad smitta av covid-19 inom vård och omsorg konstaterades i Bromölla kommun under tisdagen. De anhöriga och berörda är underrättade och på den aktuella enheten är åtgärder för att begränsa smittspridning vidtagna.

Så visar vi uppgifter om covid-19

9 november 2020

I Bromölla kommuns nyhetsflöde redovisas nya smittade av covid-19 på våra särskilda boenden för äldre och bland barn och elever i förskolor och grundskolor. Uppgifter om smitta hos vår personal lämnar vi till de berörda genom andra kanaler.

Bekräftad covid-19 i förskola och skola

4 november 2020

En personal på Näsums skola och en personal på förskolan i Gualöv har bekräftad smitta av covid-19. De har inte varit på sina arbetsplatser sedan fredagen den 23 oktober. Elever, vårdnadshavare och övrig personal är informerade.    

Bekräftat covid-19-fall inom Vård och omsorg

29 oktober 2020

Det andra fallet av bekräftad smitta av covid-19 inom Vård och omsorg konstaterades i Bromölla kommun under dagen. De anhöriga och berörda är underrättade och på den aktuella enheten är åtgärder för att begränsa smittspridning vidtagna.