Coronarestriktionerna skärps

24 november 2020

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. I Bromölla kommun har Krisledningsnämnden beslutat om lokala restriktioner för en del av kommunens verksamheter.

Nytt fall av covid-19 inom vård och omsorg

10 november 2020

Det tredje fallet av bekräftad smitta av covid-19 inom vård och omsorg konstaterades i Bromölla kommun under tisdagen. De anhöriga och berörda är underrättade och på den aktuella enheten är åtgärder för att begränsa smittspridning vidtagna.

Så visar vi uppgifter om covid-19

9 november 2020

I Bromölla kommuns nyhetsflöde redovisas nya smittade av covid-19 på våra särskilda boenden för äldre och bland barn och elever i förskolor och grundskolor. Uppgifter om smitta hos vår personal lämnar vi till de berörda genom andra kanaler.

Bekräftad covid-19 i förskola och skola

4 november 2020

En personal på Näsums skola och en personal på förskolan i Gualöv har bekräftad smitta av covid-19. De har inte varit på sina arbetsplatser sedan fredagen den 23 oktober. Elever, vårdnadshavare och övrig personal är informerade.    

Bekräftat covid-19-fall inom Vård och omsorg

29 oktober 2020

Det andra fallet av bekräftad smitta av covid-19 inom Vård och omsorg konstaterades i Bromölla kommun under dagen. De anhöriga och berörda är underrättade och på den aktuella enheten är åtgärder för att begränsa smittspridning vidtagna.