Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Dalaskolan Södra

Dalaskolan Södra

Dalaskolan Södra är en 7-9-skola. Här arbetar cirka 140 elever tillsammans med ett 30-tal vuxna. Idag består Dalaskolorna av Dalaskolan Södra som en högstadieskola och Dalaskolan Norra som är en låg- och mellanstadieskola. Vi har även kommunens grundsärskoleelever integrerade hos oss.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
På Dalaskolan södra arbetar vi aktivt med elevdemokrati. En gång i månaden träffas elevråd och kamratstödjarråd för att lyfta viktiga elevfrågor. En gång i veckan har även samtliga elever klassråd med respektive mentor.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers föräldrar och skolan har vi tillsammans med Dalaskolan Norra en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter, lärarrepresentanter och rektorer. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar förs och finns tillgängliga på InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalaskolan Södra 2023

Så här arbetar vi
Arbetet på Dalaskolan Södra styrs av olika styrdokument och lagar. Vi följer Skollagen, Skolförordningen, SFS 2011:185, och Läroplanen för grundskolan, Lgr11. Vidare planerar arbetslagen/pedagogerna undervisningen utifrån ovannämnda styrdokument.

Vårt arbete genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete där våra mål och resultat följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Prioriterade mål för läsåret:

  • Ledarskap
  • Lärmiljö

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Dalaskolan Södra har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas jämna veckor (måndagar), deltar rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare och skolpsykolog.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Dalaskolan Södra
Kastanjevägen 1
Box 18, 295 21 Bromölla

Elisabeth Berglund
Rektor
0456-82 21 92
(SMS 0709-17 11 92)
elisabeth.berglund@bromolla.se

Carina Lagergren
Skoladministratör
Dalaskolan Norra/ Dalaskolan Södra
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Lenita Cromby
Specialpedagog
lenita.cromby@skola.bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Teresa Tönisberg
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
teresa.tonisberg@bromolla.se

Johanna Hall
Socialpedagog
0456-82 23 91
(SMS SMS 0709-17 11 02)
johanna.hall@skola.bromolla.se

Helena Kindstrand
Vikarierande kurator
Dalaskolan Södra
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
helena.kindstrand@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Robert Sestrajcic
Studie- och yrkesvägledare
0456-82 21 33
(SMS 0709-17 11 33)
robert.sestrajcic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 februari 2023