Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Humleskolan

Humleskolan

Humleskolan är en fyrparallellig skola för grundskolans högre årskurser med cirka 330 elever.

Vårt upptagningsområde innefattar fyra F-6 skolor. Alvikenskolan, som ligger i direkt anslutning till Humleskolan och tre omkringliggande skolor i orterna Näsum, Gualöv och Edenryd. En stor del av våra elever åker således buss till skolan varje dag.

Hos oss kan eleverna välja att ha tillval, de tillvalen som finns är musik och fotboll. Tillvalet är på två tillfällen per vecka.

Humleskolan är indelad i fyra arbetslag, A, B, C och D och i varje årskurs går det en klass 7, en 8:a och en 9:a. Dessa arbetslag har sin egen korridor med entré, klassrum, grupprum, NO-sal och matsal. Varje arbetslag består av ca: 7-9 lärare. I varje arbetslag finns en hemvärd som ombesörjer maten samt sköter om den fysiska miljön.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Humleskolan 2024

Google Classroom
I undervisningen används Google Classroom, en plattform som är utvecklad för skolor i att hantera elev- och lärarkommunikation. I detta system kan lärare skapa, distribuera och betygsätta uppgifter, ett effektivt sätt för delning av filer mellan lärare och elever.

Så arbetar vi
Våra lokaler är anpassade för en naturlig uppdelning i arbetslag. Elever från årskurs 7, 8 och 9 bildar tillsammans med pedagoger, elevassistenter och hemvärd, fyra lag med hemvist i respektive lokaler. Varje arbetslag har en egen matsal. Gemensamma lokaler har vi i skolans entréhall och lektionssalarna för musik, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och Idrott och hälsa. I grupperna för moderna språk blandas elever från de olika lagen.

Vi vill arbeta med trygghet, studiero, delaktighet och ökad måluppfyllelse som våra mål. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal och elever att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med elevråd, elevskyddsombud och föräldrarnas samrådsgrupp för elevens bästa. Det finns tillgång till digitala läromedel via bland annat Inläsningstjänst för alla och alla elever erbjuds en chromebook för sitt skolarbete.
Varje termin genomförs utvecklingssamtal och mitt i terminen har skolan utvecklingskonferenser kring varje klass. Allt för att följa elevernas utveckling och arbeta stödjande med kunskapsutvecklingen.

Mobilfri skola
Bromölla kommuns skolor är mobilfria och eleverna har inte sina telefoner med under skoldagen. Vi samlar in dem som är medtagna på morgonen och återlämnar vid hemgång.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Genom ledning och stimulans, samt extra anpassningar och stödinsatser, skapas goda förutsättningar för en berikande skolgång. Humleskolan har ett elevhälsoteam som tillsammans med pedagoger och övrig personal primärt arbetar förebyggande.

Skolans elevhälsoteam träffas enskilt varje vecka och med respektive arbetslag varje månad för förebyggande arbete, specificerade elevärenden och generell utveckling av skolan. Vi har även samarbete och samverkan med BUP, Socialtjänsten Kommunalt aktivitetsansvar och Barnhabiliteringen. I elevhälsoteamet deltar rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, socialpedagog och skolpsykolog.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Humleskolan
Tians väg 75
Box 18, 295 21 Bromölla

Georgina Kela
Skoladministratör
Humleskolan
0456-82 21 31
georgina.kela@bromolla.se

Martin Grengby
Rektor
0456-82 23 99
(SMS 0709-23 30 42)
martin.grengby@bromolla.se

Sofie Bajramaj
Bitr rektor
0456-82 25 82
(SMS 0709-17 14 00)
sofie.bajramaj@bromolla.se

Henrik Nilsson
Specialpedagog
0456-82 27 35
(SMS 0709-23 30 50)
henrik.nilsson@skola.bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Marcus Svensson
Studie- och yrkesvägledare, Humleskolan
0456-82 20 46
(SMS 0709-17 13 96)
marcus.svensson@bromolla.se

Kerstin Persson
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
kerstin.persson2@bromolla.se

Emelie Håkansson
Skolsköterska
Humleskolan och Gymnasieskolan 1912
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
emelie.hakansson@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Sidan senast uppdaterad: den 12 januari 2024