Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Parkeringsövervakning

I Bromölla kommun ansvarar Securitas AB för parkeringsövervakningen och den utförs av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samtidigt övervakas det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas.

En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att arbeta förebyggande genom att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.

Kontakta Securitas AB

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka Polismyndigheten. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan också bestrida betalningsansvaret skriftligt hos:
Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö
Telefon: 114 14

Hämta blankett och få mer information om bestridande på www.polisen.se

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Sidan senast uppdaterad: den 29 november 2022