Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Parkeringsskylt

Områdesparkering

Från den 8 april 2019 gäller områdesparkering i centrala Bromölla.

Områdestavlorna, som du ser ovan, gäller för ett större område. Den gula tavlan sitter i början av området och gäller fram till dess att du ser en slutskylt, den vita tavlan. Alla gator inom området är inte skyltade. Inom området finns det skyltar med vägmärken som visar var det är tillåtet att stanna och parkera. Finns inget vägmärke är det förbjudet att parkera.

Fakta områdesförbud

  • Ett områdesmärke anger att ett område med p-förbud börjar.
  • Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.
  • Inom ett område kan det finnas andra bestämmelser om stannande och parkering som anges med vägmärken.
Källa: Transportstyrelsen

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 maj 2019