Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Skylt i bostadsområdet visar att det är grannsamverkansområde

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete mellan Bromölla kommun och Lokalpolisområde Karlshamn (där Bromölla kommun ingår). Grannsamverkan är en effektiv metod för att minska inbrott i bostadsområden. Är du och dina grannar intresserade av att starta grannsamverkansområde?

Om Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende i ett område samt Polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott (SAMBO) som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Om metoden

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden.

Positiva resultat i utvärderingen

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört visar att Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 procent grannsamverkansområden jämfört med 8 procent i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av polisen i Grannsamverkansområden i jämförelse med kontrollområden.

Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

Starta Grannsamverkan

Vill du starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar du först dina grannar för att stämma av intresset. Därefter utser ni ett kontaktombud som är den person som i första hand har kontakt med kommunpolisen i Bromölla kommun.

Ett kontaktombud ansvarar för ca 10–12 hushåll och är en länk mellan polisen och de boende. Är det är väldigt många boende i området utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis och kontaktombud.

Du och dina grannar i området blir sedan kallade till ett uppstartsmöte där ni får kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Därefter erhålls skyltar och dekaler att använda för att visa att de boende i området är aktiva inom Grannsamverkan.

Uppstartsmötet hålls av företrädare från polis, kommun och försäkringsbolag.

Anmälan

Anmälan sker via Bromölla kommuns växel 0456-82 20 00.

Sidan senast uppdaterad: den 8 april 2024