Tillfällig väg till Åsen vid brorenovering

Tillfällig väg till Åsen vid brorenovering

Publicerad: 20 september 2021, kl. 11:32

Den 22 september 2021 startar renoveringen av bron över Axeltorpsviken vid infarten till Åsens avfallsanläggning. Trafiken till och från anläggningen påverkas under flera månader. Fordon omdirigeras i två steg och den alternativa vägen till anläggningen går via Näsums samhälle.

  • I första steget dirigeras endast tunga fordon om via Näsums samhälle.

  • I ett senare skede stängs bron av helt och samtlig trafik till anläggningen leds om via Näsums samhälle och enkelriktas via två olika vägar.

Steg 1: Start 22 september

  • Ordinarie infartsväg till Åsen stängs av för fordon tyngre än 3,5 ton. Tunga fordon kör istället till Åsen via den blå markeringen på kartan.

  • Personbilar kan fortsätta att använda bron, vars hastighet begränsats till 10 km/h.

Steg 2: När reparationen av bron påbörjas

  • Ordinarie infart till Åsen stängs helt.

  • Trafiken till Åsen går enkelriktat längs den blå markeringen på kartan.

  • Trafiken från Åsen går enkelriktat längs den gröna markeringen på kartan.

Tillfälliga vägar till och från Åsen

Frågor:


Leif Fleron, Åsens avfallsanläggning
0456-82 25 21
leif.fleron@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 oktober 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt